Fonksiyonel Malzemeler ve Mühendislik Çalıştayı 2023

Değerli Katılımcılar

Fonksiyonel Malzemeler ve Mühendislik Çalıştayı 27 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Bilim insanları, eğitimciler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerini multidisipliner bir ortamda bir araya getirerek teorik ve pratik bilgilerin bilimsel bir çerçevede paylaşılmasını ve tartışılmasını amaçlamaktadır.

Çalıştaya özet veya tam metin bildiri gönderilebilir.

Çalıştaya gönderilen tüm bildiriler HAKEM DEĞERLENDIRMESINDEN geçtikten sonra TAM METIN BILDIRI SUNMAK ISTEYEN YAZARLARIN BILDIRILERI Journal of Engineering and Basic Sciences'nin OCAK 2024 SAYISINDA YAYINLANACAKTIR.

Uzmanlığınızı, deneyiminizi ve kaynaklarınızı meslektaşlarınızla paylaşabileceğiniz ortak bir platform oluşturmaktan mutluluk duyacağız. Mersin Toros Üniversitesi Mezitli Yerleşkesinde buluşmak dileğiyle.

Saygılarımızla,

Önemli Tarihler
Etkinlik Tarih
Özet veya Tam Metin Bildiri Gönderimi Son Tarihi 20 Aralık 2023

Bilimsel Çalışmaların Sunulması Ve Tartışılması Için Multidisipliner Bir Buluşma Imkânı Olacak Workshoptaki Temel Bilimsel Alanlar

Toros Üniversitesi

Uygulamalı Bilimler

İleri ve Fonksiyonel Malzemeler

Malzemeler ve Cihazlar/Aygıtlar

Enerji ve Enerji Dönüşümü için Yeni Malzemeler

Biyomalzemeler

Fonksiyonel Malzemelerin Teorik/Modelleme/Bilgisayar Simülasyonları

İleri Malzemeler için Spektroskopi

Hibrit ve Kompozit Malzemeler

Manyetik Malzemeler

İyonlaştırıcı Radyasyon Dedektörleri ve Dozimetreler için Gelişmekte Olan Malzemeler

Davetli Konuşmacılar

Toros Üniversitesi
PROGRAM
December 27, Wednesday
10:00-10:20 Opening Ceremony / Açılış Konuşması
Prof. Dr. Adnan Mazmanoğlu
Vice Rector and Dean of Engineering Faculty of Toros University
Rektör Yardımcısı ve Mühendislik Fakültesi Dekanı
Session I /I. Oturum
10:20-10:25 Session Chair I Opening/ I. Oturum Başkanı ve Açılış
Prof. Dr. Zehra Yeğingil
Electric Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Toros University
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Toros Üniversitesi
10:25-10:45 Exploring Functional Nanoparticle Design: Magnetic and Catalytic Harmony
Assoc. Prof. Dr. /Doç. Dr. Doğan Kaya
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
10:50-11:20
(POSTER SESSION)
Coffee Break/Kahve Arası
Poster Session
Influence of peripheral substituents on photocatalytic hydrogen evolution in subphthalocyanine-based photocatalysts
Şifa Doğan
Department of Natural and Mathematical Science, Faculty of Engineering, Tarsus University
Doğa ve Matematik Bilimi Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Tarsus Üniversitesi
Optically stimulated luminescence of LiAlO 2 doped with Ag + and Na + synthesized by sol-gel technique
Volkan Altunal
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
Enhanced hydrogen evolution reaction activities of Pt-loaded Au nanostructures: insights from structural and electrochemical analyses
Emre Can Tayfun
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
Investigation of structural and thermoluminescence properties of potassium sulfate (K2SO4) based phosphors
Bilal Işık
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
11.20-11.40 Fotovoltaik Hücrelerde Yeni Trend: Perovskite Güneş Hücreleri
Prof. Dr. Mustafa Kuş
Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Natural Science
Kimya Mühendisliği, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
11.45-13.00 Lunch/Yemek Arası
Session II / II. Oturum
13.00-13.05 Session Chair II / II. Oturum Başkanı
Assoc. Prof. Dr. Ali Kemal HAVARE
Electric Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Toros University
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Toros Üniversitesi
13.05-13.25 Sustainable Energy Catalyst: Exploring CoFe 2O 4 for Improved Oxygen Evolution in Water Electrolysis
Hasan Hüseyin Işık
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
13.30-13.50 Investigation of Elastic tensile behavior of a Disc with carbon fiber-reinforced plastic (CFRP) material
Hüseyin Fırat Kayıran
Department of Agriculture and Rural Development Support (ARDSI)
13.55-14.15 Functional Materials in Industrial Engineering: Perspective for Increasing Innovation and Efficiency Assist. Prof. Dr. Selin Saraç Güleryüz
Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Toros University
Endüstri Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Toros Üniversitesi
14.20-14.40 Use of biosorbents in heavy metal from wastewater
Assoc. Prof. Dr. Serpil Savcı
Department of City and Region Planning, Faculty of Engineering and Architecture, Bozok University
Şehir ve Bölge Planlama, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bozok Üniversitesi
14.45-15.05 Coffee Break/Kahve Arası
Poster Session II
15.10-15.30 Lightweighting and Improvement of Truck Bumper Designed According to Regulation R58.03
Emre Can Şahin
Research and Development Center, KOLUMAN Otomotiv Endüstri A. Ş
Ar-Ge Merkezi, KOLUMAN Otomotiv Endüstri A. Ş
15.35-15.55 Structural, magnetic and magnetocaloric properties of La (0.7) Sr (0.2) Ba (0.1) MnO 3 manganite
Mehmet Selim Aslan
Department of Physics, Faculty of Sciences and Letter, Çukurova University
Fizik Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi
16.00-16.20 Concrete Technology with 3D Printer: A Review
Assist. Prof. Dr. Semire Oğuzhan Güven
Civil Engineering, Faculty of Engineering, Toros University
İnşaat Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Toros Üniversitesi
16.25-16.45 Artificial Intelligence Applications in Healthcare and Applied Sciences with Quality Assurance in Opticianry
Lecturer Sefa Sezer
Department of Opticianry, Vocational School of Health Services, Toros University
Optisyenlik Bölümü, Sağlık Meslek Yüksekokulu, Toros Üniversitesi
16.50-16.55 Closing Workshop
Assoc. Prof. Dr. Ali Kemal Havare
Electric Electronic Engineering, Faculty of Engineering, Toros University
Elektrik Elektronik Mühendisliği, Mühendislik Fakültesi, Toros Üniversitesi

Fonksiyonel Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Çalıştayı
Toros Üniversitesi Mezitli Yerleşkesi'nde Düzenlenecek